Blanka, Anika, Tobiáš a Mirek Nováci, Canberra, ACT, Austrálie
Více o našich cestách po Austrálii najdete na www.fotocesty.cz